Casa Orlandai

Casa Orlandai

Descripció

La finalitat principal de l’Associació és impulsar el teixit associatiu, cultural, social del barri de Sarrià i del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, fomentant els següents valors: cultura per la pau, equitat de gènere, esperit crític, multiculturalitat, democràcia, transparència, eficàcia, sostenibilitat, solidaritat local i global, diversitat cultural i social i innovació.

En coherència, l’associació, potenciar i promou els següents objectius:

  • Ser un lloc de trobada intergeneracional on siguin protagonistes les persones de totes les edats, un espai d’intercanvi d’idees donant suport a activitats per fomentar el coneixement i l’esperit crític.
  • Incorporar i potenciar la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les dones en totes aquelles activitats i projectes que es realitzen.
  • Promoure accions d’educació per al desenvolupament en quatre àmbits: sensibilització, educació i formació, investigació i reflexió, i incidència política i mobilització social.
  • Esdevenir un espai d’acollida a la diversitat fomentant la participació i l’atenció a les persones amb risc d’exclusió per raons socials, econòmiques, culturals, diversitat funcional o problemes de salut mental.
  • Promoure i millorar l’educació, en especial del lleure, donant suport i afavorint les iniciatives juvenils i dels sectors amb perill d’exclusió social.
  • Mantenir i actualitzar les tradicions i els costums, fomentar i vetllar per l’ús de la llegua catalana i avançar en la recuperació de la memòria històrica.
  • Tenir cura del territori amb criteris de sostenibilitat, tot fomentant el coneixement de l’entorn.
  • Esdevenir un espai de trobada, suport i realització d’activitats de les associacions del barri

Reivindicació

L’associació promou l’art i la transformació social des de la convivència, el respecte i la llibertat; així com un desenvolupament públic i social més proper i participatiu, donant resposta als anhels de construir una societat més justa.

Detalls del espai

Any creació: 2007

Forma legal: Associació

Web: http://casaorlandai.cat/

Facebook: https://www.facebook.com/casa.orlandai

Twitter: https://twitter.com/casaorlandai

Direcció:
Carrer de Jaume Piquet, 23,
Barcelona
Espanya

Copyleft © 2016