En aquest arxiu podeu trobar documentes aportats pels espais. Coneixement compartit que ajuda a afrontar-se als diversos reptes que algú ja ha hagut d'enfrontar. Hi podreu consultar des de materials sobre l'organització interna (memòria d'activitats, gestió i finançament) a convenis amb les administracions públiques, passant per documents de caire polític, sobre la conservació del patrimoni o textos formals sobre participació ciutadana. Es tracta d'una caixa d'eines construïda en col·laboració.

Copyleft © 2016