Manifest.

XEC Logo

En els darrers anys, l’aparició d’espais/projectes gestionats de manera comunitària ha anat agafant cada cop més força, si bé la necessitat de comptar amb aquests punts de trobada, formació, creació i autoorganització és una pràctica històrica que es remunta als Ateneus, Casals Populars, i cooperatives de principis del Segle XX. Per això plantegem la necessitat de constituir una xarxa amb capacitat d’intercanviar coneixements i recursos en diferents àmbits, des de la gestió al finançament, passant pel foment del cooperativisme o el treball en cultura.

Reconeixent-nos en diverses formes i mitjans (l’okupació, el lloguer o la gestió d’equipaments públics), compartim una sèrie d’objectius, valors i models d’organització, comuns a l'Economia Social i Solidària (ESS); unes formes de fer que sumin i vagin configurant espais que escapin al control del mercat i les seves polítiques, per reforçar-ne les alternatives. És per això que volem constituir-nos en xarxa amb entitat pròpia.

Els Espais Comunitaris són fonamentals a l'hora de posar en pràctica el model de barri, de poble i de ciutat en el que volem viure. L'objectiu és construir espais on poder decidir, a partir dels coneixements col·lectius, des dels més tècnics als més creatius, sobre tot allò que ens envolta. Eixamplant aquestes pràctiques ens reapropiem de les nostres vides, generant nous models de consum, d’oci i de relació, amb un impacte dins de les nostres comunitats que resol moltes necessitats compartides, de tipus econòmic, laboral, formatiu, de lleure o d'autoorganització.

Volem posar en el centre valors com l’horitzontalitat, l'arrelament amb el territori, la transparència, la co-responsabilitat, el compromís i l’establiment de relacions no discriminatòries; amb una perspectiva de gènere i i intergeneracional. Volem practicar l’autoavaluació i posicionar-nos clarament en l’antifeixisme, el feminisme, l’antiracisme i la justícia ambiental.

Ens basem en maneres de fer com la presa de decisions horitzontal, basada en la democràcia directa, la memòria històrica, la centralitat de l’economia social i solidària en qualsevol projecte i el compromís com a forma de participació.

Ens concebem com a projectes complexos i amb voluntat d’anar repensant-nos permanentment. Per això ens associem, intercooperem i ens donem suport mutu; volem compartir aprenentatges, experiències i contradiccions per avançar juntes cap a la creació d’una xarxa que ens ajudi a reconèixer-nos i a poder traçar projectes en comú.

Reivindiquem la gestió de lo comú i de lo públic a partir de les pròpies comunitats, amb autonomia i independència. Lla construcció d’aquests espais va molt més enllà de la prestació d’un servei, pensem que cal concebre una altra relació al voltant del concepte “públic” més enllà de la vinculació amb les institucions i que les comunitats han de poder gestionar els recursos que els són propis en qualsevol matèria.

Dissabte 4 de juny, Can Sanpere, Premià de Mar

Qui som?

Veure tots

Contacte.

Si vols més informació sobre la XEC o algun dels seus membres, o vols aportar propostes i noves idees, no dubtis en contactar amb nosaltres. Deixa aquí el teu missatge.

Error! Còdi CAPTCHA incorrecte

Copyleft © 2016